Aanschaf van materiaal Niet in alle plaatsen van het land zal het mogelijk zijn een goede kwaliteit van de voor het emailleren benodigde materialen aan te schaffen. Toch valt en staat het resultaat met de kwaliteiten van de te gebruiken produkten. Het beste is altijd om advies te vragen bij gespecialiseerde bedrijven. Sinds enige tijd wordt de Nederlandse markt overstroomd met buitenlandse produkten die niet allemaal aan de door ons gestelde eisen kunnen voldoen. Niet zelden levert de reparatie van sommige geïmporteerde ovens onoverkomelijke bezwaren op orndat het ondoenlijk blijkt deze daartoe naar de fabrikant terug te zenden. Toch moet men er rekening mee houden dat een oven van tijd tot tijd een kleine reparatie behoeft.

Een ander probleem is dat van het emailpoeder. Natuurlijk zijn er goede en minder goede kwaliteiten verkrijgbaar, hetgeen meestal aan het prijsverschil te zien is. Erger is echter dat email vocht aantrekt en daarmee in kwaliteit achteruit gaat. Het is daarom van het grootste belang email te betrekken bij een firma met een grote omzetsnelheid zodat men geen email aanschaft dat jarenlang in voorraad werd gehouden.

De stijging van de koperprijzen is de laatste jaren aanzienlijk geweest. Teneinde de prijzen van de stansvormen niet in gelijke mate te moeten verhogen is men er niet zelden toe overgegaan de dikte van het koper te verminderen. Zie er op toe dat grote stansvormen minimaal 1 mm dik zijn en kleine vormen niet dunner dan 0,8 mm. Deze waarschuwingen gelden niet slechts voor allen die gaan emailleren, maar niet in de laatste plaats voor de vele bonafide handelaren in handenarbeidartikelen van wie men niet kan verwachten dat deze op élk gebied deskundigen zijn. Importeur van kleine kamerovens en een kleine ronde oven met roestvrij stalen kap, allen van goede kwaliteit, is Handelsonderneming Epam, Postbus 7153, Amsterdam. Deze firma levert ook stansvormen en fournituren. Levering van deze produkten gaat uitsluitend via een leverancier, al dan niet door de afnemer aan te wijzen. Fabrikant van emailleerovens met glazen kap is het Keramisch Instituut Haarlem, dat ook de grote combinatie-oven voor glasbuigen, emailleren en pottenbakken vervaardigt, evenals de roestvrij stalen veelhoekige opbouw-keramiek-ovens. Aldaar zijn ook Degussa-emailles (Millenetsamenstelling) in niet minder dan zestig kleuren verkrijgbaar, evenals ijzerfondant en afdek-email voor ijzer. Het Keramisch Instituut Haarlem vervaardigt tevens stansvormen van rood koper en levert fournituren, email-granulaat, goudvlok-email, zelf-craquelerend email, mozaïek-email, mozaïek-glas, matteeremail, email-draad, email-verf in tubes, email-transfers, niet minder dan 20 soorten ketting, Sparex, emailleerijzer en stansvormen daarvan, alle gereedschap voor metaalbewerking, enzovoort. Levering aan scholen, instellingen en aan particulieren. Door het Keramisch Instituut Haarlem worden emailleercursussen gegeven die bedoeld zijn voor hobbyisten. Deze cursussen worden in de dagbladen aangekondigd.