Emailleren als hobby De belangstelling die het emailleren als hobby heeft neemt hand over hand toe en dat is geen wonder. Het is geen bijzonder kostbare hobby en men kan volstaan met een zeer beperkte werkruimte; een hoek van de tafel in de woonkamer is ruim voldoende. Daarbij komt dat men, mits in het bezit van een goede oven, onmiddellijk een behoorlijk resultaat kan bereiken, zonder al te veel kennis van de materie. Met een goede handleiding en wat experimenteren kan ook de hobbyist het ver brengen. Het is bijzonder jammer dat men thans in vele kleine kunstnijverheidswinkels emailleerwerk ziet dat het niet verder brengt dan geklodder met email. Het kan het emailleerwerk van de jongste uit onze eigen kindergroepen niet evenaren, dat puntgaaf is, zonder ingreep onzerzijds.

Dat het bezit van een goede oven een eerste voorwaarde is voor het welslagen van het werk behoeft geen betoog. In het hoofdstuk “Wat men nodig heeft” worden de verschillende types uitvoerig behandeld. De eisen die men aan een oven stelt zijn in hoge mate afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft. Het jonge meisje dat in het gelukkige experimenteerstadium leeft is gebaat bij een eenvoudige, zeer goedkope oven, al heeft deze niet zo’n lange levensduur. De volwassene, die blijvend door iets geboeid wordt, doet er goed aan een degelijke oven aan te schaffen, die te allen tijde repareerbaar is en dientengevolge zijn waarde behoudt.

Men kan niet goed leren emailleren wanneer men gebruik maakt van emailles die niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Bij werk van een beginneling wordt veel door de vingers gezien en geweten aan ondeskundigheid, terwijl het in feite aan de emailles ligt dat het resultaat maar matig is. Het is veel beter met een beperkt aantal kleuren email van een goede kwaliteit te beginnen dan met een groot aantal kleuren email van een slechte kwaliteit, waarbij men een gelijk bedrag uitgeeft. Orndat men bij het emailleren aan een uiterst geringe hoeveelheid email genoeg heeft, kan men het prijsverschil per werkstuk nagenoeg verwaarlozen. Als richtlijn geldt dat emailpoeder ongeveer f 2.25 per 50 gram kost. Afhankelijk van de kleur kan de prijs iets hoger of iets lager liggen. Men doet er goed aan het emailpoeder uitsluitend te kopen in plastic- of glazen potjes die goed kunnen worden afgesloten. Emailpoeder trekt vocht aan en is daardoor soms zeer moeilijk tot een glad uitsmelten te brengen. Men krijgt dan de indruk dat het smeltpunt van zo’n emailsoort veranderd is. Toch zal het resultaat bij verhitting op een hogere temperatuur eveneens te wensen overlaten.

Wil men leren emailleren, dan doet men er goed aan stansvormen van rood koper te gebruiken. Natuurlijk kan men uit koperplaat alle gewenste vormen zagen, maar het nadeel is dat het emailleren dan op het tweede plan komt orndat de voorbewerking van het metaal zo tijdrovend is. Uiteraard zijn stansvormen duurder in aanschaf dan koper in plaatvorm. Men heeft echter geen afval en kan aanschaffing van metaalbewerkingsgereedschap achterwege laten. Stansvormen van rood koper zijn in een zo groot aantal modellen verkrijgbaar, dat er modellenboekjes van beschikbaar zijn. Importeur is Handelsondememing ‘Epam’, Postbus 7153, Amsterdam. De kopervormen en de modellenboekjes kunnen bij ‘Epam’ worden aangevraagd en ook bij het Keramisch Instituut Haarlem. Daarbij moet f 0,50 aan postzegels worden bijgesloten. Men moet de stansvormen zien als basisvormen, waar men naar believen mee kan werken. Zo kan men bij voorbeeld twee kleine schaaltjes, die gewoonlijk als asbakje worden gebruikt en in verschillende modellen verkrijgbaar zijn, in het midden van een gaatje voorzien. Door deze twee schaaltjes na het emailleren ruggelings tegen elkaar vast te zetten met een speciale, los daarvoor verkrijgbare schroefpen, verkrijgt men een kaarsenhouder. Men kan echter zo’n zelfde schaaltje ook als deurknop gebruiken door er aan de holle zijde een hol staafje op te solderen waar de schroef doorheen kan lopen. Zo zijn er tal van mogelijkheden te bedenken en de meest uiteenlopende toepassingen te vinden. Er zijn ook complete sets verkrijgbaar. Bij voorbeeld een doosje met alle schakels van een armband, met tussenschakels en een schuifslot, sommige modellen met opgesoldeerde draden voor cloisonné. Er zijn houten doosjes met een dekseltje van rood koper, dat men kan emailleren. Er is te veel om op te noemen om een bron van inspiratie te vormen. Alle getekende voorbeelden zijn verkrijgbare stansvormen.