Speciale technieken
Email cloisonné De vervaardiging van email cloisonné is, hoe vreemd het moge schijnen, een vrij gemakkelijke techniek geworden. In vroeger tijden diende het draadwerk vooral voor het vasthouden van de emailles. Van de nood werd een deugd gemaakt, zodat men de fraaiste voorstellingen op het metaal kon aanbrengen. Thans is de noodzaak om het email in een metalen omraming op de ondergrond vast te houden er niet meer. Integendeel, de emailles zijn zo uitgebalanceerd dat het mogelijk is het metaal door het email vast te houden, hetgeen het vastsolderen van de cloisons of cellen overbodig maakt, tenzij het zeer grote vlakken betreft. Men gaat daarbij als volgt te werk: